واتراستاپ درز انقطاع I-E

واتراستاپ درز انقطاع داخلی

کاربردها: واتراستاپ درز انقطاع I-E برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.

ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی
سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی .بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی. بسیار بالا به خاطر وجود عایق های. اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی. بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی. بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

سری I-E

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی. بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

کاربردها:برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.ویژگی های پروفیل برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

من یک واتراستاپ درز انقطاع I-E هستم، روی دکمه واتراستاپ درز انقطاع I-E تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من واتراستاپ درز انقطاع I-E هستم، روی دکمه واتراستاپ درز انقطاع I-E کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.