(واتراستاپ های خاص ) این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

 

واتراستاپ های برای کاربرد خاص