این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.