چسب-بتن

چسب بتن ویژه لاتکس

واسطه ای پرقدرت برای اتصال بتن تازه به کهنه ،تازه به تازه وساخت ملات های خاص برپایه بوتادین استایرن که پس از خشک شدن. بطور کامل در برابر آب نامحلول خواهد بود.این محصول مطابق با استانداردهایASTM C1042,ASTM C1059  می باشد.

میزان  وروش مصرف:

میزان مصرف به ضخامت سطح مورد استفاده بستگی دارد.در ضخامتهای کمتر از 5 سانتیمتر بتن را کمی سفت تر ساخته و5% وزن سیمان لاتکس اضافه نموده وکاملا مخلوط نمایید.جهت ضخامتهای بیش از5 سانتیمتر بهتر است در دویاچند مرحله اجرا نمایید.

این محصول در بسته بندی اصلی وبه دور از گزند سرما ودر دمایی بین 10+ تا 40 + درجه سانتیگراد بمدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:در سطل های 4 و9 کیلوگرمی عرضه می شود.

خواص مزایا:

مقاومت.بیشتر بتن ساخته شده در برابر حمله نمکهای مزاحم.
مقاومت.نسبی بتن درمقابل مواد شیمیایی.
انقباض کمتر والاستیسیته بیشتر بتن.
مقاومت دربرابر سایش.
چسبندگی بسیار بالا.

کاربرد :

ترمیم آسیب دیدگی های سطحی کلیه سازه های سطحی بتنی
ساخت. بتن وملات های پلاستیکی
ساخت.ملات نما وسطوح اکسپوز
ساخت.ملات واترپروف
ساخت.بتن چکش خوار
ترمیم بتن های کرمو

مشخصات فنی :

حالت فیزیکی و رنگ مایع امولسیونی سفید باسایه ی از آبی
وزن مخصوص 01/1 گرم درسانتیمترمکعب
اسیدتیه PH 6 الی 5/6
قابلیت انحلال درآب
یون کلر ندارد

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

چسب بتن ویژه لاتکس واسطه ای پرقدرت برای اتصال بتن تازه به کهنه ،تازه به تازه وساخت ملات های خاص برپایه بوتادین استایرن که پس از خشک شدن بطور کامل در برابر آب نامحلول خواهد بود.این محصول مطابق با استانداردهایASTM C1042,ASTM C1059  می باشد.

میزان  وروش مصرف چسب بتن ویژه لاتکس:

میزان مصرف چسب بتن ویژه لاتکس به ضخامت سطح مورد استفاده بستگی دارد، در ضخامتهای کمتر از 5 سانتیمتر بتن را کمی سفت تر ساخته و5% وزن سیمان چسب بتن ویژه لاتکس اضافه نموده وکاملا مخلوط نمایید،(جهت ضخامتهای بیش از5 سانتیمتر بهتر است در دویاچند مرحله اجرا نمایید.)

نگهداری :در بسته بندی اصلی وبه دور از گزند سرما ودر دمایی بین 10+ تا 40 + درجه سانتیگراد بمدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

میزان  وروش مصرف:

میزان مصرف به ضخامت سطح مورد استفاده بستگی دارد.در ضخامتهای کمتر از 5 سانتیمتر بتن را کمی سفت تر ساخته و5% وزن سیمان لاتکس اضافه نموده وکاملا مخلوط نمایید.جهت ضخامتهای بیش از5 سانتیمتر بهتر است. در دویاچند مرحله اجرا نمایید.این محصول در بسته بندی اصلی وبه دور از گزند سرما ودر دمایی بین 10+ تا 40 + درجه سانتیگراد بمدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

میزان  وروش مصرف:

میزان مصرف به ضخامت سطح مورد استفاده بستگی دارد.در ضخامتهای کمتر از 5 سانتیمتر بتن را کمی سفت تر ساخته و5% وزن سیمان لاتکس اضافه نموده وکاملا مخلوط نمایید.جهت ضخامتهای بیش از5 سانتیمتر بهتر است. در دویاچند مرحله اجرا نمایید.این محصول در بسته بندی اصلی وبه دور از گزند سرما ودر دمایی بین 10+ تا 40 + درجه سانتیگراد بمدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

میزان  وروش مصرف:

من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.من یک بلاک متنی هستم.روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.