کنج های بیرونی و داخلی

به منظور اجرای کنج ها و گوشه ها در یک سازه بتنی مانند ستونها،تیرها،و دیوارهای زاویه دار، و……یعنی جایی که قرار است یک پانل به پانل مجاور با زوایای مشخص و ثابت متصل شوند نیازمند استفاده از کنج ها هستیم . کنج ها از لحاظ سازه ای مانند قالب های مدولار عمل می کنند و قابلیت های اشاره شده در مورد قالب های مدولار را دارند .

کنج ها به دو دسته تقسیم می شوند:
1- کنج های خارجی ( ستون ، قسمت بیرونی تیر و … )
مقاطع مختلف، خصوصاً ستون ها و تیرها را می‌توان با استفاده از پانل‌های مسطح و اضافه کردن قطعات ساده‌ای به آنها اجرا نمود. این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم به کار می‌روند.زاویه این کنج ها ۹۰ درجه و دارای پخ ۱/۵×۱/۵ سانتیمتر می‌باشند .کنج های خارجی دارای ابعاد استاندارد 0 (نبشی پانچ شده ) ، (5*5) ، (10×5) ، (10×10) ، (2/5×2/5) ، و در ارتفاع‌های ۵۰ ،۱۰۰ و ۱۵۰ سانتیمتر ساخته می شوند.

وزن کنج های خارجی:
کنج 5*5*100 : ۶kg
کنج 5*10*100: ۷٫۵kg
کنج 5*5*150 : ۹kg
کنج 5*10*150: ۱۱٫۳k

2- کنج های داخلی ( دیوار برشی ، اتصال تیر به دال و … )

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم به کار می‌روند. به طوری که قسمت‌های داخلی سطح بتن را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندی گوشه‌های داخلی دیوارها و اتصال قالبهای آویز تیر به دال بتنی به کار می‌روند. و کنج های داخلی دارای ابعاد استاندارد : (10×5) و (10×10) با زاویه ˚90 می باشند .و در ارتفاع‌های ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی‌متر ساخته می‌شوند.

وزن کنج های داخلی:

کنج داخلی 10*10*100: ۱۲٫۵kg

کنج داخلی 10*10*150: ۱۴٫۶kg