گروت مقاومت بالا

گروت S-220

 

شرح :

گروت آماده ومنبسط شونده، مناسب برای پرکردن فضای فونداسیون هایی که نیاز به انبساط با مقاومت بالا دارند. پس از اجرا به هیچ وجه ترک خوردگی ویا انقباض نشده وبا انبساط کنترل شده ای که دارد تمامی خلل وفرج وفضاهای خالی را پر می کند.

 

کاربرد :

  • ثابت سازی صفحه ستون ها
  • اجرای فونداسیون ماشین آلات سنگین
  • زیرسازی سازه های فلزی وثابت سازی ستون های پیش ساخته

 

خواص ومزایای ویژه :

  • سهولت اختلال با آب
  • روانی مطلوب جهت پرکردن سطح
  • مقاومت فشاری 800 کیلوگرم بر سانتیمترمربع
  • امکان بارگزاری سریع
  • گروت ریزی در ضخامت های 10 تا 100 میلیمتر
  • دارای انبساط کنترل شده بوده وتمامی خلل وفرج و شکافها را پرمی کند.

 

میزان مصرف :

میزان مصرف گروت ، 2200 کیلوگرم به ازاء هرمترمکعب فضا می باشد و باتوجه به روانی موردنیاز به هر کیسه 25 کیلوگرمی 5/3 تا 5/4 لیتر آب اضافه نمایید (افزایش بیش از حد مصرف آب باعث کاهش مقاومت نهایی خواهد بود) .

 

روش مصرف :

قبل از گروت ریزی ابتدا می بایست سطح مورد نظر را آماده نمود، سپس سطح را بررسی نموده وقسمتهای سست وکرمو را جدا نمایید وگردوغبار محل مورد نظر را کاملا تمیز کنید .در نهایت سطح راسیراب نموده تا پس از گروت ریزی آب گروت را جذب نکند .

هنگام مصرف به مقدار مورد نیاز از گروت خشک را جدا نموده وآب را به آن اضافه نمایید .به محض افزودن آب عمل انبساط شروع گشته ، بنابراین بهتراست ملات آماده شده را ظرف مدت 15 دقیقه در محل موردنظر ساکن نمایید (بهتراست در نزدیکترین محل به مرکز صفحه ستون سوراخی را ایجاد نموده و به وسیله قیف گروت را به زیر صفحه ستون هدایت کنید وبا بستن دورصفحه وضربات چکش پلاستیکی از پرشدن زیر صفحه اطمینان حاصل نمایید ).

بهترین دمای اجرا گروت بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد وهمچنین دمای داخلی گروت بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد پیشنهاد می گردد.

بنابراین جهت حفظ حرارت مطلوب در فصول  ویا مناطق گرم(در صورت امکان قبل از طلوع و یابعد از غروب آفتاب ) گروت ریزی انجام شود .

هنگام ساخت گروت از آب سرد استفاده نموده ومحل گروت ریزی شده را از تابش نور خورشید وباد محافظت نمایید ودرمناطق و فصول سرد سال از آب گرم استفاده نموده و محل گروت ریزی شده را به وسیله نایلون محافظت نمایید تا حرارت داخلی آن حفظ گردد .

اضافه نمودن هرنوع ماده افزودنی و یا شن و ماسه به گروت مجاز نمی باشد .

 

بسته بندی :

بصورت کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می گردد .

 

نگهداری :

گروت را دربسته بندی اصلی و به دور از رطوبت نگهدارید .

درشرایط فوق می توان این محصول را به مدت 6 ماه نگهداری نمود .