ملات های سیمانی

 

گروت S-220

گروت آماده و منبسط شونده، مناسب برای پرکردن فضای فونداسیون هایی که نیاز به انبساط با مقاومت بالا دارند.

ترمیم کننده بتن

ملاتی آماده و تک جزئی مخصوص ترمیم سطوح بتنی به همراه افزودنی های سازگار با بتن، با قدرت چسبندگی فوق العاده به بتن