گوه فلزی

پين و گوه برای اتصال پانل های قالب بتن به يکديگر استفاده می شود. پین و گوه از دو ورق به ضخامت 4 یا 5 ميليمتر توليد می شود،استفاده از ورق نامناسب در تولید گوه ی فلزی باعث می شود. گوه در هنگام استفاده حالت ارتجاعی و فنر مانند داشته باشد .لذا استفاده از ورق مناسب در تولید این محصول باعث سهولت استفاده از آن در قالب بندی می شود.

مشخصات پین و گوه :

ضخامت ورق پین گوه : 4 ميلیمتر

طول نری : 9/2 سانتیمتر

طول مادگی : 8/5 سانتیمتر

وزن تقريبی : 100 گرم

و در صورت استفاده از ورق 5 میلیمتر در نری ومادگی وزن پین و گوه به 150 گرم افزایش پیدا می کند.