مخلوط کن و باکت

مخلوط کن و باکت در ظرفیت های مختلف

ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی و مخلوط کن و باگت در مشهد با ظرفیت های 500 الی 1000 لیتری با قابلیت های تخلیه زیر، تخلیه بغل، با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت و قلاب متحرک، تخلیه زیر و بغل.

مشخصات:

1- انواع مخلوط کن و باگت بتن با ظرفیت 500 الی 1500 لیتر.

2- ورق ضخیم 3 میلیمتر استفاده شده برای بدنه.

3- قابلیت تخلیه از زیر و کنار.

4- با قابلیت نصب نفر و فرمان گیربکسی جهت تخلیه.

5- دارای اهرم تخلیه ثابت و متحرک. مخلوط کن و باگت در مشهد

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس:
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی

***********

ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی و باکت بتون.با ظرفیت های 500 الی 1000 لیتری با قابلیت های.تخلیه زیر، تخلیه.بغل، با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت.و قلاب متحرک، تخلیه زیر.و بغل.ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی و مخلوط کن و باگت در مشهد با ظرفیت های 500 الی 1000 لیتری با قابلیت های.تخلیه زیر، تخلیه بغل.با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت و قلاب متحرک. تخلیه زیر و بغل.ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی ومخلوط کن و باگت در مشهد با ظرفیت های.500 الی 1000 لیتری با قابلیت های تخلیه زیر، تخلیه بغل. با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت و قلاب متحرک.تخلیه زیر و بغل.ارائه دهنده ی.انواع دستگاه های ساختمانی و مخلوط کن و باگت با ظرفیت های.500 الی 1000 لیتری با قابلیت های تخلیه زیر.

تخلیه بغل، با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت و قلاب.متحرک، تخلیه زیر و بغل.ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی مخلوط کن و باگت در مشهد .با ظرفیت های 500 الی 1000 لیتری با قابلیت های.تخلیه زیر، تخلیه.بغل، با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت.و قلاب متحرک، تخلیه زیر.و بغل.ارائه دهنده ی انواع دستگاه های ساختمانی و باکت بتون.با ظرفیت های 500 الی 1000 لیتری با قابلیت های.تخلیه زیر، تخلیه.بغل، با جای دو نفر، درب فرمان گریبکسی، قلاب ثابت.و قلاب متحرک، تخلیه زیر.و بغل.

***********